Duszpasterze

KS. ANDRZEJ KŁÓDKA – PROBOSZCZ
Imieniny: 30 listopada
KS. TOMASZ JEZIORSKI – WIKARIUSZ
Imieniny: 28 stycznia
KS. MATEUSZ KAŹIMIERCZAK – WIKARIUSZ
Imieniny: 21 września
KS. DR STANISŁAW GORGOL – REZYDENT
Imieniny: 18 września